Instrukcja Ekonoma dotycząca opłacania składek członkowskich

Instrukcja Ekonoma Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej
dotycząca opłacania składek członkowskich

Realizując Uchwałę Nr 2/2009 I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej z dnia 21 marca 2009 roku - „O opłacaniu składek członkowskich" (dalej: Uchwała), p. 5, pragnę poinformować o następujących zasadach regulowania składek:

1. Ustalona kwota składki to 5 zł miesięcznie na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze ogólnopolskim oraz 5 zł miesięcznie na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze diecezjalnym, czyli razem 10 zł miesięcznie od każdej osoby należącej do Stowarzyszenia.

2. Małżonkowie opłacają składki w wysokości min. 50% powyższej kwoty, czyli po minimum 5 zł zarówno od męża, jak i od żony. Jeżeli opłacają składkę razem, powinno to być minimum 10 zł miesięcznie (p. 3 Uchwały).

3. Miesięczna kwota składki nie może przekraczać 10 zł od osoby (analogicznie: 20 zł od małżeństwa opłacającego wspólnie). Nie łączymy tej kwoty z ewentualnymi innymi datkami pieniężnymi, które mogą być składane osobno jako: „Darowizna".

4. Składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy (p. 2 Uchwały).

5. Składki na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze ogólnopolskim oraz na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze diecezjalnym wpłacamy razem na konto Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej".

Część przeznaczona dla Stowarzyszenia w wymiarze ogólnopolskim będzie rozliczana i przekazywana dwa razy w roku.

6. Składki wpłacamy na konto:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej
Bank PEKAO S.A. I/O w Tarnowie 96 1240 1910 1111 0010 2358 4568

Dokonując wpłaty podajemy nazwisko i adres darczyńcy, a w części: „TYTUŁEM" - okres, za który wpłacamy składkę, np.:

Stanisław Kowalski, Tarnów, ul. Krakowska 5

Tytułem: Składka za styczeń-marzec 2009

7. Osoby, które dotychczas wpłacały składki na konto Stowarzyszenia w wymiarze ogólnopolskim, rozpoczynają wpłaty na konto diecezjalne po upływie okresu, za który już uregulowali płatności. Wpłacone dotychczas środki pozostają do dyspozycji Stowarzyszenia ogólnopolskiego.

8. Na spotkaniu Diecezjalnej Diakonii Jedności w dn. 16.05.2009 r. ustalono, iż osoby, które dotychczas nie wywiązywały się z opłacania składek członkowskich, powinny uregulować zaległości począwszy od stycznia 2009 r.

9. Po konsultacjach z członkami diecezjalnych diakonii specjalistycznych niebędących członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej", którzy pragną podjąć regularną odpowiedzialność finansową za Stowarzyszenie, ustalona została miesięczna kwota składki w wysokości 3 zł. Zasady opłacania są analogiczne jak składki członkowskiej (patrz: p. 4 niniejszej Instrukcji).

Członkowie diecezjalnych diakonii specjalistycznych nienależący do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" nie mają obowiązku opłacania składek. Niniejsze ustalenia należy rozumieć wyłącznie jako zachętę, zgodnie z p. 6 Uchwały.

10. Moderatorzy diakonii specjalistycznych, których członkowie nienależący do Stowarzyszenia zdeklarują wolę opłacania regularnych składek, ustalają z Ekonomem Stowarzyszenia formę ich przekazywania: bezpośrednio na konto Stowarzyszenia czy za pośrednictwem skarbnika diakonii specjalistycznej (Uchwała, p. 7).

11. Jako skarbnika rozliczającego składki ustanawiam p. Martę Wideł, Sekretarkę Stowarzyszenia (Uchwała, p. 5).

Tarnów, dn. 25.05.2009 r.

Ekonom Stowarzyszenia
Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Ks. dr Adam Nita

Temat pracy rocznej

Znak roku 2021 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Odważny wiarą

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

 
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Świadectwo

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”