Sprawozdanie Diakonii Wyzwolenia z lat 2012-2015

"Ruch Światło-Życie poczuł się pierwszym i odpowiedzialnym adresatem apelu Jana Pawła II skierowanego do wszystkich Polaków . Dał temu wyraz Moderator Krajowy Ruchu, gdy w orędziu do uczestników Dnia Jedności Ruchu Światło-Życie z Papieżem Janem Pawłem II wygłoszonym w dniach 28 i 29 października 1978 roku przez Radio Watykańskie powiedział: „odpowiadając na tę prośbę rozpoczynamy od dzisiejszego Dnia Jedności kilkumiesięczne przygotowania do Diakonii Wyzwolenia, którą chcemy podjąć na rzecz całej polskiej młodzieży i narodu; przygotowanie do służby wyzwolenia z nałogów społecznych - zwłaszcza nałogu alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, który nie pozwala człowiekowi urzeczywistniać siebie zgodnie z wzniosłym powołaniem osoby , aby stać się nowym człowiekiem na wzór Niepokalanej Matki Chrystusa i Kościoła.

Ks. Franciszek Blachnicki, „Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Podręcznik"

W zrozumieniu odpowiedzialności za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w naszej diecezji została powołana i działa „Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia".

Z nadania Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło–Życie Diecezji Tarnowskiej w roku 2012 otrzymaliśmy zadanie podjęcia się odpowiedzialności za Diakonię Wyzwolenia w naszej diecezji.

Pierwszym naszym ważnym zadaniem do wykonania było zaproszenie ludzi chętnych do współpracy pracy z nami, z którymi wspólnie moglibyśmy podjąć się trudu rozkrzewiania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w naszej diecezji i nie tylko w naszej . Na początek udało nam się nawiązać współpracę w rejonie, z którego pochodziliśmy i w którym zaczynaliśmy pracę w Diakoni jeszcze przed objęciem odpowiedzialności w diecezji a więc w Bochni gdzie zainicjowaliśmy pracę polegająca na organizowaniu miesięcznych spotkań formacyjno- modlitewnych w poszczególnych rejonach tych dekanatów powołując jednocześnie osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych spotkań. I tak powstały 2 grupy systematycznych miesięcznych spotkań formacyjno – modlitewnych opartych na konspektach zamieszczanych na stronie krajowej KWC a skupiających ludzi z Ruchu Światło-Życie i nie tylko . Również takich, dla których Krucjata stała się stylem życia, jak też ludzi szukających w szeregach Krucjaty pomocy w swoich trudnych sprawach związanych z uzależnieniem najbliższych w rodzinach i również własnych uzależnień. Te grupy spotkań trwają do dnia dzisiejszego. Taka grupa również działa bardzo prężnie i systematycznie spotyka się w Mystkowie zainicjowana przez księdza Józefa Głowę byłego moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło- Życie a obecnie proboszcza tej parafii. Od samego początku wspieraliśmy jej działania powołując osoby odpowiedzialne za te spotkania z ramienia świeckich jak też bierzemy do dnia dzisiejszego czynny udział w prowadzeniu rekolekcji dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób żyjących Krucjatą Wyzwolenia Człowieka . Na rekolekcjach tych prowadzimy konferencje dotyczące samego dzieła Krucjaty rozkrzewiając w ten sposób Krucjatę jako terapię dla osób współuzależnionych, szczególnie w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu i innymi zniewoleniami .Mystków stał się zatem Ośrodkiem KWC wchodzących w temat pomocy osobom uzależnionym na wzór znanego zapewne Przemyśla organizującego takie rekolekcje.

Od organizowania rekolekcji KWC w Rodzinie oraz ich prowadzenia wspólnie z Dzisiejszym moderatorem Krajowym KWC ks. Wojciechem Ignasiakiem rozpoczęliśmy naszą służbę w Diakoni jeszcze przed objęciem odpowiedzialności za Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia. Rekolekcje te były wtedy desygnowane rodzinom z Domowego Kościoła gdzie przedstawialiśmy Krucjatę jako metodę do zdrowego wychowania w rodzinach na zasadzie świadectwa rodziców abstynentów prowadzących swoje dzieci do zachowywania zdrowych obyczajów życia rodzinnego.

Podczas ostatnich lat naszej służby w Diecezjalnej Diakoni Wyzwolenia rokrocznie służyliśmy z konferencjami KWC na wakacyjnych turnusach oaz najczęściej oaz Domowego Kościoła skąd zresztą się wywodzimy i gdzie zdobyliśmy formację oazową. Byliśmy tez zapraszani z konferencjami KWC przez inne diecezje, miedzy innymi diecezję warszawską , lubelską, i wrocławską i częstochowską. Konferencje takie również prowadziliśmy na rekolekcjach krótszych w ciągu roku - tzw. ORAR-ach . Konferencje te były prowadzone z myślą propagowania podejmowania dzieła KWC wśród uczestników rekolekcji jak też bardzo często w udzielaniu pomocy w zrozumieniu samego sensu Krucjaty i obalaniu stereotypów błędnego pojmowania KWC jako dzieła dla osób uzależnionych. Diakonia Wyzwolenia podczas swojej działalności przygotowywała świadków i służyła pomocą w przygotowaniu Godziny Odpowiedzialności podczas rekolekcji Ewangelizacyjnych na terenie naszej diecezji miedzy innymi w Dębicy w Mielcu i Brzesku.

Uczestniczyliśmy też w 2012r w Jubileuszu 20-lecia Dębickiej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z którą nawiązaliśmy współpracę jak też którą, wspieramy swoją modlitwą.

W swojej pracy podczas omawianego czasu działalności uczestniczyliśmy prawie we wszystkich spotkaniach Krajowych w ramach KWC konferencjach i ogólnopolskich pielgrzymkach KWC reprezentując w ten sposób naszą diecezję na szczeblu kraju często jako jedyni z całej fili Krakowskiej, jak i Dniach Wspólnoty Diakoni Diecezjalnych prowadząc spotkania w ramach Diakoni Wyzwolenia na szczeblu filii Krakowskiej.

W roku 2013 w sierpniu - miesiącu trzeźwości - mieliśmy możliwość uczestniczyć w Telewizji Trwam w spotkaniu dotyczącym ważności Roli Ojca Jako Świadka Wiary i Trzeźwości w swojej rodzinie i środowisku w którym żyje . W ten sposób również reprezentowaliśmy naszą diecezję na szczeblu całego kraju.

Podczas swojej działalności kładliśmy duży nacisk na promowanie Nowej Kultury . Wspieraliśmy organizatorów bali i zabaw bezalkoholowych, które były organizowane w naszej diecezji jak też braliśmy w nich czynny udział zachęcając innych do uczestnictwa . W ostatnim czasie współorganizowaliśmy razem z diakonią KWC z Mystkowa Rodzinny Bal Sylwestrowy Bezalkoholowy, gdzie dzieci razem ze swoimi rodzicami przeżywały czasem pierwszego swojego Sylwestra w towarzystwie wodzireja. Tym wodzirejem był członek naszej Diakoni Diecezjalnej kolega Stanisław Gołas. W tym miejscu chciałem nadmienić, że Stasiu aktualnie ukończył kurs i warsztaty wodzirejskie w Katowicach u księdza Wojciecha Ignasiaka Moderatora Krajowego KWC i pragnie dzielić się swoim doświadczeniem we wspólnocie Ruchu Światło-Życie i nie tylko, wychodząc na przeciw wszystkim pragnącym zorganizować zabawę bezalkoholową, która świetnie udaje się właśnie z udziałem wodzireja.

Promowanie Nowej Kultury to nie tylko zabawa to sposób na życie pełne radości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. I taka też Nową Kulturę staraliśmy się promować podczas swojej służby w Diakoni Wyzwolenia

Trochę statystyki:

W czasie tego okresu, z którego zdajemy relację czyli lata 2012-2015, deklarację członkowską Krucjaty Wyzwolenia Człowieka podpisało 105 osób, deklarację kandydacką podpisało 4 razy tyle osób.

więc dzieło Krucjaty rozrasta się i przybywa coraz więcej Oddanych Żołnierzy Wojska Gedeona.

Czego nam się nie udało osiągnąć i należy to traktować jako plan na przyszłość: to zapewne zaproszenie zbyt małej liczby ludzi do pracy w Diakoni i co za tym idzie nie zorganizowania stanic KWC we wszystkich rejonach naszej Diecezji, tak by wszyscy Członkowie i Kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka mieli możliwość spotkać się podzielić świadectwem jak też pomodlić się w intencjach w których podjęli swoją Krucjatę.
Nie udało nam się skupić młodzieży oazowej chętnej do pracy w Diakoni Wyzwolenia głównie opieraliśmy swoje działania na współpracy z osobami dorosłymi najczęściej z Domowego Kościoła.

Zamierzeniem, którego nam się też nie udało doprowadzić do końca choć zrobiliśmy tego początek/ nawiązując kontakt z księdzem dyrektorem tego duszpasterstwa/ to brak konsolidacji w działaniu z duszpasterstwem trzeźwościowym w naszej diecezji spoza Ruchu Światło–Życie.

Kolejnym zamierzeniem i planem na przyszłość to zorganizowanie w naszej diecezji ORDW – Oazy Rekolekcyjnej Diakoni Wyzwolenia dla wszystkich osób pragnących służyć w Diakoni Wyzwolenia gdzie można poznać sens służby na rzecz Krucjaty jak też pogłębić Swoją Duchowość w kierunku tego charyzmatu.

Najważniejsza sprawą jaką udało nam się osiągnąć to zapewne szczególnie dla nas- wewnętrzne rozpoznanie Krucjaty jako radości i Wielkiej Łaski jaką Pan nas obdarzył w momencie podejmowania służby jak i we wszystkich latach pracy na rzecz tej diakoni oraz świadczenia w naszych środowiskach swoją otwartą postawą w podejmowaniu zadań ewangelizacyjnych na rzecz wyzwolenia z naszych zniewoleń w ramach KWC i nie tylko.

Chcieliśmy podziękować Panu Bogu za ten czas naszej służby w diakoni jak też wszystkim naszym przyjaciołom z Diakoni Wyzwolenia z którymi mieliśmy przyjemność pracować:

P. Gołasom- Marysi i Stasiowi

P. Osadom- Lidce i Rafałowi

P. Czelińskim – Ali i Zbyszkowi

p. Matrasom- Małgosi i Stasiowi

P. Kiełbasom – Kasi i Piotrkowi i

przede wszystkim księżom

- księdzu Józefowi Głowie z którym w ostatnim roku tak dużo mieliśmy możliwość współpracować

- moderatorowi naszej diakoni księdzu Tomkowi Pyrchli, który wspierał nas swoją modlitwą i który zawsze chętnie służył nam swoją opieką duchową

- moderatorowi Ruchu Światło-Życie księdzu Pawłowi, który zaufał nam i powierzył tak dużą odpowiedzialność za Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia.

Ewa i Jerzy Szklarzowie
Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Temat pracy rocznej

Znak roku 2019 236
 
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”