Czym jest Diakonia Komunikowania Społecznego (DKS)

 I. Inspiracja teologiczna

Realizując Chrystusowe wezwanie głoszenia Ewangelii wszystkim i wszędzie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) oraz pamiętając o słowach Apostołów: „Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4, 19-20) Diakonia Komunikowania Społecznego poprzez osoby, które oddały swoje talenty i czas, pragnie służyć Bogu i ludziom w Ruchu Światło-Życie...

Inspiracją do powołania tejże Diakonii również stały się słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Wiara wymaga dostosowania do nowoczesnych i zgodnych z rozwojem świata form przekazu”. Wezwanie to stało się motywacją do wykorzystywania w posłudze Diakonii wszelkich dostępnych współcześnie środków masowego przekazu takich jak Internet, radio, telewizja, czy publikacje prasowe. Zgodnie z nim Diakonia pragnie nieść Dobrą Nowinę i przyczyniać się do budowania jedności w Kościele w duchu postępu w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji.

W odróżnieniu od mediów, które propagują życie łatwe, przyjemne i bez zobowiązań, Diakonia pragnie przybliżać Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Mówić o Nim, głosić Jego orędzie miłości i nadziei tak potrzebnej dzisiejszemu światu i człowiekowi.

Diakonia Komunikowania Społecznego w pierwotnym zamyśle Ojca Założyciela - ks. Franciszka Blachnickiego nazwana została Diakonią Środków Przekazu, gdyż to właśnie z nimi związana jest jej posługa w Kościele poprzez Ruch Światło-Życie. Jest ona jedną z diakonii pomocniczych Diakonii Jedności, która wraz z innymi jej organami, zapewnia jej pomoc w koordynowaniu i inspirowaniu działalności wszystkich diakonii w duchu jedności. Nową nazwę Diakonia Komunikowania Społecznego zyskała w maju 2001 roku, kiedy to na centralnym spotkaniu Diakonii w Warszawie nadano takie miano wszystkim tego typu posługom w Ruchu.

Zgodnie z założeniem księdza Blachnickiego zadaniem Diakonii Komunikowania Społecznego jest włączanie w działalność Ruchu Światło-Życie środków przekazu społecznego takich jak filmy, radio czy telewizja, mających stanowić pomoc dla moderatorów i animatorów w formacji całych wspólnot oraz małych grup tak w czasie rekolekcji wakacyjnych, jak i podczas roku formacyjnego we wspólnotach parafialnych.

II. Posługa

Głównym zadaniem diakonii jest koordynacja spraw medialnych (łączność z redakcjami katolickimi na terenie diecezji i różnego rodzaju publikacje) oraz technicznych (zarządzanie serwerem, kontami www i e-mail oraz listami dyskusyjnymi) ruchu w diecezji.

Największym z dzieł podejmowanych aktualnie przez naszą Diakonię jest administrowanie oficjalną stroną internetową Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej oraz wydawanie „Biuletynu Informacyjnego”.

Diakonia podjęła dzieło stworzenia i administrowania Diecezjalnego Systemu Komunikacji, który ma zapewnić płynny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi wspólnotami i Diakoniami Ruchu w naszej Diecezji na każdym szczeblu organizacji.

Pragniemy również podjąć posługę dokumentowania wszystkich ważnych dla Ruchu w naszej Diecezji wydarzeń, które na zakończenie roku formacyjnego będą wydawane w formie płyty DVD, zawierającej ich opis oraz foto galerie.

III. Formacja i łączność

Formacja członków i kandydatów do diakonii w naszej diecezji to uczestnictwo w sesjach Szkoły Animatora oraz dodatkowe spotkania, których tematyka podyktowana jest ogólnopolskim programem formacyjnym DKS oraz aktualnymi wydarzeniami w Ruchu w diecezji.

W sprawach bieżących osoby związane z DKS utrzymują łączność miedzy sobą głównie przez listy dyskusyjne: ogólnopolską RETIFEX i diecezjalną RETIFEX-TA.

Do uczestnictwa w RETIFEX-TA zapraszamy wszystkich zainteresowanych posługą diakonii, rozwijaniem jej inicjatyw (np. strona www) oraz ogólnie tematyką mediów (szczególnie internetu i dziennikarstwa).

IV. Osoby

Pierszym moderatorem diakonii na szczeblu centralnym przez wiele lat był ks. Arkadiusz Rakoczy z diecezji warszawsko-praskiej. Aktualnie tą posługę spełniają państwo Wioletta i Michał Szepietowscy z archidiecezji wrocławskiej.

Moderatorem diakonii komunikowania społecznego w diecezji tarnowskiej jest ks. Wojciech Karpiel.

CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

KLIKNIJ

Centralna DKS

Temat pracy rocznej

Znak roku 2021 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb Stara Plebania

Odważny wiarą

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

 
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Świadectwo

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”