Nieustająca "Operacja ANDRZEJ"

„Operacja Andrzej” to jedna z form realizowania w naszych czasach apostolskiej troski o drugiego człowieka, o jego zbawienie. Taka troska rodzi się z głębokiej wiary i wypływającego z niej pragnienia, aby Chrystus był naprawdę poznany, pokochany i przyjęty przez każdego człowieka – przecież umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego bez wyjątku.

Od słów Chrystusa:

„Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20)

aż do papieża Franciszka:

„Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii” (Evangelii gaudium, 20)

trwa wielkie zadanie, misja każdego chrześcijanina:

„Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16)

Wzorem Apostoła Andrzeja...

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa” (J 1,40-42)


OPERACJA ANDRZEJ to projekt opierający się na prostej zasadzie, zastosowanej kiedyś przez Apostoła Andrzeja. Ma zmobilizować nas do modlitwy, zaprzyjaźnienia się, później zaproszenia i przyprowadzenia na konkretne wydarzenie ewangelizacyjne tych, których znamy i wiemy, że potrzebują Jezusa Chrystusa.

I Ty możesz dołączyć do tych chrześcijan, którzy wierzą, że Bóg przez nich może dotrzeć do sąsiadów, znajomych, przyjaciół i rodziny z Dobrą Nowiną o nowym życiu w Chrystusie!

OPERACJA ANDRZEJ TO 5 PROSTYCH KROKÓW:

1. Rozejrzyj się wokoło
Twoje pole misyjne jest dokładnie tam, gdzie mieszkasz, pracujesz czy chodzisz do szkoły. Wypisz imiona osób, które znasz, a które potrzebują Jezusa. Módl się za nie regularnie.

2. Patrz w górę
Bóg zmienia ludzi dzięki modlitwie. Módl się każdego dnia za osoby na twojej liście, prosząc Boga, aby dał ci okazję, by rozmawiać z nimi o Bożej miłości.

3. Wyjdź naprzeciw
Szukaj okazji, by pielęgnować przyjaźń z osobami na twojej liście. Zaufanie, wspólne spędzanie czasu, otwierają drzwi do rozmowy o Chrystusie.

4. Patrz w przyszłość
Porozmawiaj z każdą osobą na twojej liście o tym, że chciał(a)byś, by wzięła udział w specjalnym wydarzeniu ewangelizacyjnym. Wybierz konkretną datę i zaproś ich.

5. Opiekuj się nimi duchowo
Ci, którzy odpowiedzą Chrystusowi albo wyrażą zainteresowanie Ewangelią potrzebują twojego wsparcia. Módl się dalej, zarówno za tych, którzy odpowiedzieli, jak i za tych, którzy decyzji nie podjęli. Zaproś ich na spotkania modlitewne lub do formacji w małej grupie.

Możesz skorzystać z wzoru zaproszenia i dostosować je do własnych potrzeb:

- Pobierz: Zaproszenie na „Operację Andrzej” (pojedyncze)

- Pobierz: Zaproszenie na „Operację Andrzej” (4 egz. na arkuszu A4)

 

OPERACJA ANDRZEJ – NIEUSTAJĄCA

Dla naprawdę wierzącego chrześcijanina „Operacja Andrzej” nie jest tylko jednorazową akcją. Przecież, gdy pielęgnuję w sercu więź z Chrystusem, wiem, kim On jest, co uczynił i czego pragnie dla każdego człowieka – a równocześnie widzę, jak wielu ludzi tak naprawdę Go nie zna – czuję wewnętrzne wezwanie, by głosić im Ewangelię, by ich szukać i przyprowadzić do Niego.
Szukam ich w pracy, w szkole, w miejscu zamieszkania… Wszędzie mogę spotkać człowieka zagubionego i wszędzie powinienem czuć się Posłanym do niego..
Nie czekaj więc, aż zdarzy się jakieś wielkie wydarzenie ewangelizacyjne w twojej okolicy. Owszem – próbuj takie zorganizować – ale przede wszystkim żyj tak, by spotkanie z Tobą, z Chrystusem żyjącym w Tobie, z Tobą żyjącym Ewangelią, było dla drugiego WIELKIM WYDARZENIEM EWANGELIZACYJNYM.

… aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen! (1 P 4,11)

 

Z działu: SŁOWO MODERATORA DIECEZJALNEGO

Temat pracy rocznej

Znak roku 2021 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb Stara Plebania

Odważny wiarą

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

 
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Świadectwo

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”