Nieustająca "Operacja ANDRZEJ"

„Operacja Andrzej” to jedna z form realizowania w naszych czasach apostolskiej troski o drugiego człowieka, o jego zbawienie. Taka troska rodzi się z głębokiej wiary i wypływającego z niej pragnienia, aby Chrystus był naprawdę poznany, pokochany i przyjęty przez każdego człowieka – przecież umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego bez wyjątku.

Od słów Chrystusa:

„Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20)

aż do papieża Franciszka:

„Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii” (Evangelii gaudium, 20)

trwa wielkie zadanie, misja każdego chrześcijanina:

„Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16)

Wzorem Apostoła Andrzeja...

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa” (J 1,40-42)


OPERACJA ANDRZEJ to projekt opierający się na prostej zasadzie, zastosowanej kiedyś przez Apostoła Andrzeja. Ma zmobilizować nas do modlitwy, zaprzyjaźnienia się, później zaproszenia i przyprowadzenia na konkretne wydarzenie ewangelizacyjne tych, których znamy i wiemy, że potrzebują Jezusa Chrystusa.

I Ty możesz dołączyć do tych chrześcijan, którzy wierzą, że Bóg przez nich może dotrzeć do sąsiadów, znajomych, przyjaciół i rodziny z Dobrą Nowiną o nowym życiu w Chrystusie!

OPERACJA ANDRZEJ TO 5 PROSTYCH KROKÓW:

1. Rozejrzyj się wokoło
Twoje pole misyjne jest dokładnie tam, gdzie mieszkasz, pracujesz czy chodzisz do szkoły. Wypisz imiona osób, które znasz, a które potrzebują Jezusa. Módl się za nie regularnie.

2. Patrz w górę
Bóg zmienia ludzi dzięki modlitwie. Módl się każdego dnia za osoby na twojej liście, prosząc Boga, aby dał ci okazję, by rozmawiać z nimi o Bożej miłości.

3. Wyjdź naprzeciw
Szukaj okazji, by pielęgnować przyjaźń z osobami na twojej liście. Zaufanie, wspólne spędzanie czasu, otwierają drzwi do rozmowy o Chrystusie.

4. Patrz w przyszłość
Porozmawiaj z każdą osobą na twojej liście o tym, że chciał(a)byś, by wzięła udział w specjalnym wydarzeniu ewangelizacyjnym. Wybierz konkretną datę i zaproś ich.

5. Opiekuj się nimi duchowo
Ci, którzy odpowiedzą Chrystusowi albo wyrażą zainteresowanie Ewangelią potrzebują twojego wsparcia. Módl się dalej, zarówno za tych, którzy odpowiedzieli, jak i za tych, którzy decyzji nie podjęli. Zaproś ich na spotkania modlitewne lub do formacji w małej grupie.

Możesz skorzystać z wzoru zaproszenia i dostosować je do własnych potrzeb:

- Pobierz: Zaproszenie na „Operację Andrzej” (pojedyncze)

- Pobierz: Zaproszenie na „Operację Andrzej” (4 egz. na arkuszu A4)

 

OPERACJA ANDRZEJ – NIEUSTAJĄCA

Dla naprawdę wierzącego chrześcijanina „Operacja Andrzej” nie jest tylko jednorazową akcją. Przecież, gdy pielęgnuję w sercu więź z Chrystusem, wiem, kim On jest, co uczynił i czego pragnie dla każdego człowieka – a równocześnie widzę, jak wielu ludzi tak naprawdę Go nie zna – czuję wewnętrzne wezwanie, by głosić im Ewangelię, by ich szukać i przyprowadzić do Niego.
Szukam ich w pracy, w szkole, w miejscu zamieszkania… Wszędzie mogę spotkać człowieka zagubionego i wszędzie powinienem czuć się Posłanym do niego..
Nie czekaj więc, aż zdarzy się jakieś wielkie wydarzenie ewangelizacyjne w twojej okolicy. Owszem – próbuj takie zorganizować – ale przede wszystkim żyj tak, by spotkanie z Tobą, z Chrystusem żyjącym w Tobie, z Tobą żyjącym Ewangelią, było dla drugiego WIELKIM WYDARZENIEM EWANGELIZACYJNYM.

… aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen! (1 P 4,11)

 

Z działu: SŁOWO MODERATORA DIECEZJALNEGO

Szukaj

Podaruj nam 1%

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”