Urodziny ks. Blachnickiego • Rocznica EFEZU • Kongregacja Diecezjalna

W tych dniach przypada kilka wydarzeń oazowych, które warto pamiętać.
24 marca wspominamy 96. rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego oraz rocznicę nabycia przez nas obecnego Domu Rekolekcyjnego EFEZ w Czchowie.
W tym właśnie miejscu, które jest obecnie Diecezjalnym Centrum Ruchu Światło-Życie, 25 marca 2017 r. zgromadzi się VII Diecezjalna Kongregacja Diakonii.

Dziękujemu Panu Bogu za ks. Franciszka Blachnickiego, który wskazał nam piękną drogę do świętości - przez ewangelizację, deuterokatechumenat i diakonię. Dziękujemy za nasze diecezjalne Centrum Ruchu, gdzie od 2 lat pielęgnujemy i przekazujemy innym ten charyzmat: za wszystkie rekolekcje, spotkania, prace, za trud i ofiarność animatorów, kapłanów, rodzin oraz innych Dobrodziejów, którym nasz Dom zawdzięcza to, że tętni życiem Bożym i nieustannie pięknieje materialnie.
I prosimy o modlitwę za uczestników VII Diecezjalnej Kongregacji Diakonii - ludzi, którzy przyjęli świadomie charyzmat Światło-Życie i pragną służyć nim poprzez diakonie specjalistyczne Ruchu. Niech ich spotkanie, modlitwa i wybory dokonują się w Duchu Świętym, który w Zwiastowaniu Pańskim, dzięki "fiat" Niepokalanej, tak cudownie urzeczywistnił Boży plan zbawienia - i niech przyczynią się do jeszcze wierniejszego postępowania nas wszystkich w charyzmacie oazy, który również niewątpliwie jest wiekim darem Parakleta.

 

Plan VII Diecezjalnej Kongregacji Diakonii:

  9.00 Zawiązanie wspólnoty – otwarcie Kongregacji
  9.30 Słowo Moderatora Diecezjalnego
10.30 Adoracja pokutna
11.15 EUCHARYSTIA
12.15 Obiad
14.00 Spotkanie z Biskupem Leszkiem Leszkiewiczem: "Ruch Światło-Życie w V Synodzie Diecezji Tarnowskiej"
15.30 Wybory kandydatów na Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie w latach 2017-2021
17.00 Nieszpory
17.45 Kolacja. Zakończenie Kongregacji

Temat pracy rocznej

Znak Roku 2017 236 
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2017

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”