2018

Relacja z Triduum Paschalnego przeżywanego w formie rekolekcji w Ciężkowicach

Relacja z Triduum Paschalnego przeżywanego w formie rekolekcji w Ciężkowicach

W Ruchu Światło-Życie uczestnictwo w Triduum Paschalnym we wspólnocie, w formie rekolekcyjnej jest ważnym etapem formacji. Bierzemy w nim udział, aby lepiej przeżywać je później w środowisku rodzinnym, we własnych parafiach.

Jest to czas, kiedy -poprzez wyciszenie, adoracje, wspólne modlitwy, wysłuchanie konferencji, udział w nabożeństwach i celebracjach liturgicznych- możemy świadomie i uroczyście przeżywać tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Triduum Paschalne organizowane przez Domowy Kościół naszej diecezji odbyło się w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. W tym roku 23 rodziny, młodzież formująca się w ruchu  Światło – Życie oraz 67dzieci przeżywało ten szczególny czas oczekiwania na Zmartwychwstałego Pana w ramach rekolekcji. Rodziny przyjechały do Ciężkowic z różnych stron Polski /11 małżeństw z diecezji tarnowskiej, 5 z archidiecezji krakowskiej, 1 z diecezji zielonogórsko- gorzowskiej, 1 z warszawskiej, 2 z warszawsko –praskiej, 1 z włocławskiej oraz 2 z łódzkiej /. Rekolekcje poprowadził ks. Wojciech Gałda, wspomagany przez ks. Dyrektora domu –ks. Marcina Krępę. W posłudze  liturgicznej pomagali  kleryk Krystian a także ceremoniarz Szymon. Przy tak dużej ilości dzieci liczna była również diakonia wychowawcza w składzie: Julia, Michał, Ania, Weronika, Ania, Julka, Łucja i Ania. Opieka nad sporą grupą pociech stanowiła dla tych młodych ludzi nie lada wyzwanie.  Nad oprawą muzyczną całego Triduum Paschalnego czuwała rodzina Milówków w składzie: Beata, Piotr, Tomasz, Maria i Teresa.

Wielki Czwartek - Mszą Świętą o godz. 21.00 rozpoczęliśmy przeżywanie tych najważniejszych dla chrześcijaństwa dni. Dziękując za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, modliliśmy się o dobre przeżycie czasu paschalnego dla całej naszej wspólnoty. Dużym przeżyciem był także obrzęd umycia  przez celebransa nóg 12 mężczyznom. Każda rodzina miała również możliwość przeżycia półgodzinnej nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy ciemnicy Pana Jezusa.

Wielki Piątek – Motywem tego dnia był Krzyż, na którym umarł Jezus. W homilii Ks. Wojciech mówił nam , że nie ma innej nadziei dla człowieka niż Krzyż- symbol będący wymownym świadectwem umiłowania nas przez Boga, który „…Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne…”.
W tym dniu wspólnie – całymi rodzinami uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, która odbyła się w pięknym plenerze pogórza Ciężkowickiego. Wieczorem zaś wzięliśmy udział
w uroczystej adoracji Krzyża.

Wielka Sobota – był to czas zadumy nad grobem Chrystusa, czas refleksji nad sensem Jego śmierci. Czuwaliśmy wspólnie u grobu Pańskiego w pewności, że ten, który został złożony do grobu, zmartwychwstanie. W tym dniu uczestniczyliśmy także wraz ze starszymi dziećmi w obrzędzie wyznania wiary „Effata” a także w nieszporach z nabożeństwem o imieniu chrześcijańskim. Młodsze dzieci również miały swoje zajęcia min. wykonywanie świątecznych pisanek i baranków wielkanocnych.

Wielka Noc Zmartwychwstania- Uwieńczeniem Świętego czasu Triduum była sprawowana Uroczysta Msza Św. Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną. Rozpoczęła się wyśpiewaniem hymnu na cześć Paschału, chwalebnego znaku Zmartwychwstania Chrystusa. Potem miała miejsce rozbudowana liturgia słowa / 7 czytań ze Starego i 2 czytania z Nowego testamentu oraz psalmy /. W homilii ks. Marcin przedstawił nam różne hipotezy, zaprzeczające  Zmartwychwstaniu Chrystusa i po kolei je obalał. Po procesji rezurekcyjnej trwaliśmy w kaplicy w radosnym uwielbieniu śpiewając Zmartwychwstałemu Panu.

Rankiem w Niedzielę Zmartwychwstania uczestniczyliśmy w uroczystej jutrzni i Mszy świętej, a po niej w śniadaniu wielkanocnym.

Bardzo dziękujemy księdzu Marcinowi, Siostrom i Paniom, które serdecznie przyjęły nas w ośrodku rekolekcyjnym i posługiwały nam podczas całego wspólnie przeżywanego Triduum Paschalnego.  Bóg zapłać także Wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą i pomocą przed i w trakcie przeżywanych rekolekcji.

Zapraszamy także do oglądnięcia fotorelacji z Triduum autorstwa Mateusza Biela:
Magda i Wojtek Szerszeniowie

Temat pracy rocznej

Znak roku 2018 236
 
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”