Czym jest Diakonia Środków Materialnych

Informacje o Stowarzyszeniu Diakonia
Źródła finansowania Stowarzyszenia Diakonia
Nasze cele
Kontakt
Z Biblią o finansach – Kurs liderów

 

Informacje o Stowarzyszeniu Diakonia

W 2000 roku Konferencja Episkopatu Polski erygowała Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. To kościelne zatwierdzenie Stowarzyszenia można śmiało określić mianem „pieczęci Kościoła” dla charyzmatu naszego Ruchu. Od 2000 roku Stowarzyszenie „Diakonia” jest dla nas znakiem aprobaty Pasterzy polskiego Kościoła dla naszego Ruchu. Od 2008 roku istnieje sekcja diecezjalna tego Stowarzyszenia pod nazwą „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej”.

Powołanie przez ks. bp Wiktora Skworca sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia jest nie tylko pieczęcią charyzmatu Ruchu, ale także dużą pomocą w zakresie spraw materialnych. Cele Ruchu Światło-Życie i Stowarzyszenia „Diakonia” są te same. Inny jest natomiast ich status prawny i wynikające z tego możliwości działania.

Ruchy stanowią w Kościele inną rzeczywistość niż stowarzyszenia. Ruchy są zrzeszeniami nieformalnymi, charyzmatycznymi, rozwijającymi się oddolnie. Kodeks prawa kanonicznego nic na temat ruchów nie mówi – nie dlatego, że Kościół ruchy uznaje za mniej ważne od stowarzyszeń, ale dlatego, że ruchy ze swej natury nie poddają się regulacjom prawnym – ich spontaniczny charakter nie daje się opisać są pomocą przepisów.

Natomiast Stowarzyszenia, jako struktury bardziej sformalizowane, funkcjonują w prawie kościelnym i świeckim. Stowarzyszenie „Diakonia” podejmuje działania zarówno w ramach samego Ruchu - „ad intra” - jest służebne wobec całego Ruchu, ma go wzmacniać i wspomagać jego działalność, jak i na zewnątrz - „ad extra” - wspomaga Ruch w realizacji nowych dzieł, reprezentuje Ruch wobec prawnych podmiotów kościelnych i cywilnych. Stowarzyszenie „Diakonia” posiada osobowość prawną i może pozyskiwać środki materialne na różne dzieła Ruchu. W zakresie spraw materialnych Stowarzyszenie jest narzędziem pomocniczym w stosunku do Ruchu.

 

Źródła finansowania Stowarzyszenia Diakonia

Statut sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia w § 12 p. 3. określa dochody Diakonii. Są nimi w szczególności: darowizny, spadki i zapisy, publiczne zbiórki, dotacje, odsetki bankowe, dochody z majątku.

Jak dziś można wesprzeć materialnie Stowarzyszenie „Diakonia”, a przez to Ruch Światło-Życie?
Można to uczynić przekazując na rzecz Stowarzyszenia:

 1. darowiznę pieniężną lub rzeczową
 2. spadek lub zapis
 3. 1% podatku

Darowizny

Darowizny pieniężne na rzecz Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej” można wpłacać na konto:

BANK PEKAO S.A. I O. W TARNOWIE
96 1240 1910 1111 0010 2358 4568

Przekazaną darowiznę na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym PIT. Dotyczy to także firm opodatkowanych ryczałtem i składających roczne zeznanie PIT-28. Z odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby składające zeznanie roczne PIT-36L, czyli opodatkowane podatkiem liniowym.

Odliczeniu od dochodu przysługuje całość dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 % dochodu podatnika.

UWAGA: Odliczenie całej darowizny w zeznaniu rocznym skutkuje zwrotem tylko jej części. Odliczając od dochodu np. darowiznę w wysokości 100 zł otrzymujemy zwrot podatku w wysokości 18 zł.
Przekazana darowizna nie musi wpływać wyłącznie w pieniądzu. Darowizną na cele kultu religijnego może być również świadczenie w naturze. W takiej sytuacji wartość darowizny ustala się według umowy darowizny, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen rynkowych. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy skoryguje cenę ustaloną przez strony umowy darowizny.

1% podatku

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej” nie jest Organizacją Pożytku Publicznego, ale mimo to może pozyskiwać 1% podatku z deklaracji PIT. Dzieje się tak dzięki życzliwości Fundacji „Światło-Życie”, na rzecz której możemy przekazać podatek i jednocześnie wskazać cel szczegółowy 1%  OAZA TARNÓW. Pominięcie tego zapisu skutkuje tym, że wpłaty nie zostaną przekazane do naszej diecezji.

Otrzymane w ten sposób środki przeznaczane są na dofinansowanie rekolekcji tematycznych i oaz dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Podejmujmy nadal tę inicjatywę i propagujmy ją w swoich środowiskach. PIT należy wypełnić według wzoru:

pit 36 oazatarnow

Nasze cele

W Podręczniku Ozy Rekolekcyjnej Diakonii Ruchu Światło-Życie czytamy, że „Diakonia Środków Materialnych inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności” (Podręcznik ORD s. 128).

W oparciu o powyższe stwierdzenie można określić cele Diakonii Środków Materialnych:

 1. szukanie zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze europejskie, krajowe, gminne, pozyskiwanie sponsorów)
 2. budowanie wewnętrznej świadomości członków Ruchu Światło-Życie o ich odpowiedzialności za sprawy materialne (m.in. propagowanie wpłat 1% podatku, włączanie się do Stowarzyszenia)
 3. nauka Biblijnego spojrzenia na finanse (planowanie i zarządzanie budżetem rodzinnym, kształtowanie postawy dzielenia się)
 4. podtrzymywanie kontaktu ze sponsorami, podziękowania darczyńcom i przekazującym 1% podatku
 5. wspieranie dzieci i młodzieży w organizowaniu kiermaszów i innych akcji, których celem jest zdobycie środków materialnych na oazy wakacyjne i inne wyjazdy.

Kontakt

Odpowiedzialna za Diakonię Środków Materialnych
Renata Gębala
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 602-657-230

Zgodnie z tym, czego uczył ks. F. Blachnicki diakonia na każdym szczeblu musi być sprawowana zespołowo, czyli kolegialnie. Każdy odpowiedzialny musi wokół siebie zgromadzić zespół stanowiący wspólnotę modlitwy, słuchania Słowa Bożego i działania. Moim pragnieniem jest, aby docelowo w Diakonii Środków Materialnych była obecna przynajmniej jedna osoba z każdego rejonu. Zapraszam i czekam na gotowych podjąć tę służbę.

Jeśli:

 1. pragniesz służyć
 2. masz doświadczenie zawodowe związane z finansami, prawem i chcesz się tym dzielić
 3. piszesz projekty i je rozliczasz
 4. jesteś pracownikiem samorządowym
 5. masz pomysły
 6. jesteś otwarty i chcesz się uczyć
 7. masz świadomość, że od pieniędzy także wiele zależy

ZAPRASZAM CIĘ do współpracy z Diakonią Środków Materialnych

Z Biblią o finansach – Kurs liderów

podstawowe informacje o kursie
http://bibliaofinansach.pl/kurs-liderow-crown/

Osoby zainteresowane Kursem liderów, dzięki któremu w formie wykładowo-warsztatowej będziemy się zapoznawać z biblijnym podejściem do zarządzania budżetem rodzinnym, by później swoją wiedzą służyć innym, proszę o kontakt:

Odpowiedzialna za Diakonię Środków Materialnych
Renata Gębala
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 602-657-230

 

 

Szukaj

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”