Sprawozdanie Diakonii Środków Materialnych z lat 2011-2014

Diakonia Środków Materialnych (DŚM)

Podsumowanie kadencji 2011-2014, wnioski, plany

1. Pozyskiwanie środków finansowych

Przygotowując się do objęcia odpowiedzialności za Diakonię Środków Materialnych uczestniczyłam w cyklu różnych szkoleń dot. pozyskiwania środków finansowych.

W oparciu o zdobyte w ten sposób wiadomości w 2011 r. napisałam projekt do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Chcę pomagać – warsztaty umiejętności animacyjnych dla wolontariuszy" dotyczący dofinansowania spotkań szkoleniowych dla młodzieży. Niestety, projekt nie uzyskał wymaganej ilości punktów.

Na spotkaniach Diakonii Jedności informowałam, że poszukujemy osoby, która potrafi pisać projekty. W 2013 r. jeden z członków Diakonii Jedności wskazał na osobę, która ma w tym doświadczenie. Jednak Moderator Diecezjalny ks. Paweł Płatek nie podjął współpracy w tym zakresie.

Kierując się sugestią osoby z Fundacji Światło-Życie, by w gminach wnioskować o środki pochodzące z profilaktyki uzależnień, w bieżącym roku podjęłam współpracę z pracownikiem samorządowym mającym wieloletnie doświadczenie zawodowe (jako członek Domowego Kościoła zna on także specyfikę Ruchu Światło-Życie). Na dzień dzisiejszy oczekuję na informacje od księży moderatorów rejonowych dot. gmin, w których mieszkają potencjalni uczestnicy tegorocznych oaz. W oparciu o te dane można będzie zrobić rozeznanie co do możliwości dofinansowania oaz z gminnych środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.

Od kilku lat Stowarzyszenie DIAKONIA pozyskuje środki z 1% podatku dochodowego. Niestety, na przestrzeni kilku lat obserwuje się spadek pozyskiwanej w ten sposób kwoty: z 6818 zł w 2012 r., do 2367 zł w 2014 r. Wydaje się, że przyczyna wynika z faktu, iż coraz więcej osób i instytucji stara się o środki z 1%, w tym wiele osób chorych. Informacje promujące 1% znajdują się na diecezjalnej stronie oazowej. W rejonach są także ulotki informacyjne na ten temat.

2. Budowanie świadomości finansowej w oparciu o materiały Edukacji Finansowej CROWN

Edukacja Finansowa CROWN to organizacja, która upowszechnia biblijne zasady zarządzania finansami domowymi (praca, uczciwość, posiadanie, szukanie rady, budżet, planowanie, wydawanie, długi, oszczędzanie, dzielenie się, wychowanie dzieci). CROWN uczy postawy odpowiedzialności i oparcia swoich decyzji finansowych o Słowo Boże, co rodzi porządek w finansach i pokój w sercu.

W 2013 r. z grupą osób rozpoczęliśmy Kurs Liderów CROWN, który daje możliwość prowadzenia zajęć w tej tematyce. Na dzień dzisiejszy kurs ukończyła jedna osoba (i prowadzi Kursy Finansowe CROWN). Odpowiedzialna za Diakonię kontynuuje Kurs Liderów CROWN. Pozostałe osoby przerwały kurs.

Z grupą osób zaangażowanych w Kurs Liderów CROWN jesienią 2013 r. w Tarnowie-Mościcach zorganizowaliśmy Konferencję ,,Biblia o Finansach", w której uczestniczyło ponad 40 osób.

Moim zamiarem było, by w oparciu o osoby zaangażowane w Kurs Liderów CROWN zbudować strukturę osobową diakonii. Planowałam, by te osoby były jej trzonem, aby łączył nas wspólny styl, jednakowe podejście do finansów. Widzę potrzebę dotarcia do tych osób i może ponownego zmobilizowania ich do kontynuowania kursu CROWN oraz zaproponowania włączenia się do Diakonii Środków Materialnych (część osób kontynuuje formację w Domowym Kościele, uczestniczy w rekolekcjach wakacyjnych).

W sierpniu 2014 r. w Ciężkowicach odbyły się rekolekcje „Finanse a jedność małżeńska", w których uczestniczyły trzy małżeństwa z naszej diecezji. Jestem w trakcie rozmów z nimi, czy chciałyby rozwijać się w tematyce podejmowanej przez CROWN i włączyć się w planowane działania DŚM.
Moje doświadczenie związane z CROWN:

  • jestem w trakcie Kursu Liderów CROWN;
  • wspólnie z wykładowcami Edukacji Finansowej CROWN opracowałam i prowadziłam 4 serie rekolekcji dla wspólnoty życia konsekrowanego (łącznie około 100 osób). Doświadczenie pozytywnego odbioru treści jest dla mnie potwierdzeniem słuszności wysiłków i mojego osobistego zaangażowania w tym kierunku;
  • przyglądam się prowadzeniu Kursu Finansowego CROWN w Rzeszowie.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie planuję poprowadzić Kurs Finansowy CROWN w Nowym Sączu w terminie od połowy kwietnia do połowy czerwca 2015 r.

3. Na prośbę Moderatora Diecezjalnego zrobiłam inwentaryzację domu w Szczawnicy.

4. Składam wniosek, by odpowiedzialność za DŚM powierzyć komuś innemu, może osobie z Domowego Kościoła. W związku ze specyfiką pracy w Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce nie mam możliwości, by uczestniczyć w diecezjalnych spotkaniach Ruchu Światło-Życie w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne, by poznawać członków Ruchu i zachęcać do włączenia się do DŚM. W ciągu kadencji nie udało mi się zbudować struktury osobowej DŚM.

Mogłabym pozostać członkiem DŚM i posługiwać w tej diakonii angażując się sporadycznie w prowadzenie szkoleń według programu Edukacji Finansowej CROWN.

Krościenko n/Dunajcem, 16 marca 2015 r.

Renata Gębala
Odpowiedzialna za Diakonię Środków Materialnych
Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Szukaj

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”