Rekolekcje specjalistyczne KAMuzO

W dniach 14-25 sierpnia 2014 roku w Turośni Kościelnej (archidiecezja białostocka) członkowie naszej diecezjalnej Diakonii Muzycznej: Natalia Data, Tomasz Milówka i Ryszard Nejman przeżywali rekolekcje KAMuzO (Kurs Animatorów Muzycznych Oazy). Uczestnikom KAMuzO towarzyszyła motywacja zgłębienia wiedzy na temat muzyki liturgicznej, a także udoskonalenia swojego warsztatu muzycznego celem lepszego posługiwania w Diakonii Muzycznej oraz w scholach parafialnych.

Poza osobami z naszej diecezji w rekolekcjach KAMuzO brały udział także osoby z archidiecezji warszawskiej, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz - z pełniącej rolę gospodarza - archidiecezji białostockiej. W sumie było to ok. 30 osób. Równolegle do rekolekcji KAMuzO w tym samym ośrodku oazowym odbywały się rekolekcje KODA, dlatego też część punktów programu, takich jak Eucharystia, Namiot spotkania, Pogodny wieczór, Szkoła modlitwy - i oczywiście dyżury - były przeżywane wspólnie przez obydwie grupy uczestników. Pieczę duchową nad przebiegiem rekolekcji sprawował białostocki moderator archidiecezjalny ks. Rafał Arciszewski.
Rekolekcje KAMuzO były dla ich uczestników nie tylko czasem doskonalenia umiejętności muzycznych z dziedziny dyrygowania, emisji głosu, gry na instrumentach i śpiewu z nut, ale przede wszystkim czasem spotkania z żywym Chrystusem na modlitwie, w Jego słowie i w Eucharystii. Uczestnicy poznawali również, w jaki sposób muzyka powinna być wykonywana podczas liturgii, aby uświęcać wiernych i pomagać im w przeżywaniu misterium Mszy Świętej.

Wyjątkowym czasem dla uczestników rekolekcji był dzień 6, w którym odbyła się pielgrzymka do głównych sanktuariów archidiecezji białostockiej: sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku, sanktuarium z Cudem Eucharystycznym w Sokółce oraz sanktuarium maryjnego w Różanymstoku, gdzie odprawiona została Eucharystia, a następnie miały miejsce warsztaty muzyczne.

Wszyscy uczestnicy rekolekcji podkreślają, że był to wyjątkowy czas, który z całą pewnością przyniesie wiele owoców w ich posłudze animatora muzycznego.

 

Szukaj

Podaruj nam 1%

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”