Czym jest Diakonia Miłosierdzia

Pan Jezus Miłosierny

Inspiracje teologiczne

Pan Bóg na różne sposoby okazuje swoje miłosierdzie. Swego rodzaju apogeum Miłosierdzie Boga osiąga w Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Syna Bożego. Ten, niczym nie zasłużony, dar Bożego Miłosierdzia to niejako wezwanie skierowane do każdego człowieka, aby obdarowany przez Boga sam stawał się darem dla innych...
         Człowiek doznaje miłosierdzia, a jednocześnie jest wzywany, aby je okazywać innym. Jezus mówi: wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili. Wobec tajemnicy miłosierdzia – Kościół zawsze stawał jako wzywany do tego, aby ją głosić, uznawał tę tajemnicę Bożego Miłosierdzia za fundamentalne swoje zadanie. Sługa Boży Jan Paweł II w 'Dives in Misericordia' pisze: Kościół żyje autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie. Ten najwspanialszy przymiot Boga Stwórcy i Odkupiciela. I kiedy ludzi prowadzi do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia (DM 13).

Jezus pragnie, aby taka postawa rodziła się w wolności, podyktowana była miłością człowieka ku bratu. Z darem swego miłosierdzia staje ciągle u drzwi naszego serca, naszej wolności i mówi: możesz Mnie przyjąć, ale możesz tych drzwi nie otworzyć: Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i z nim będę wieczerzał (Ap 3, 20). Dar miłosierdzia Boga zawsze może być przyjęty tylko w wolności. Jezus pragnie wydobyć z naszej wolności miłość, aby człowiek będąc wolny jednocześnie uczył się kochać, szedł z miłością do drugiego człowieka, aby mu pomagać.

W Encyklice 'Dives in misericordia' Sługa Boży Jan Paweł II wzywa: 'W Imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w duchu Jego mesjańskiego posłannictwa, które trwa w dziejach ludzkości podnosimy nasz głos i błagamy, aby raz jeszcze na tym etapie dziejów objawiła się Miłość, która jest w Ojcu, aby za sprawą Syna i Ducha Świętego okazała się obecną w naszym współczesnym świecie i potężniejsza niż zło: potężniejsza niż grzech i śmierć. Błagamy za pośrednictwem tej, która nie przestaje głosić 'miłosierdzia z pokolenia na pokolenie' także tych wszystkich, na których już wypełniły się słowa z Kazania na górze: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)'. Miłosierny Bóg do realizacji posługi miłosierdzia zaprasza człowieka. Przez ręce ludzi pragnie rozlewać codziennie miłosierdzie i łaski na tych, których życie szczególnie doświadczyło.

Formacja

Nasza diakonia opiera się na osobistej formacji każdego z członków. Najważniejsze jest, żeby zawierzyć siebie Jezusowi i postawić Go na pierwszym i najważniejszym miejscu w swoim życiu, a dzięki temu później działać przez Niego.

Spotkania formacyjne kładą wielki nacisk na dzielenie się Słowem Bożym, ale także pochylamy się nad Encykliką Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II „ Dives In Misericordia” i dzienniczkiem św. Siostry Faustyny, a także „materiałach” bł. ks. Michała Sopoćki

Wszystko, co będziemy czynić, będziemy umacniać i gruntować na uczestnictwie w Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Przez to, bowiem dostrzegamy Chrystusa w bliźnich i z wiarą odkrywamy Go w twarzach spotkanych przez nas ludzi.

Eucharystia oraz Pismo święte – Księga Życia – stanowią niewyczerpalne źródło mocy do podejmowania tej trudnej posługi. W ten sposób Diakonia będzie starać się odpowiadać na wezwanie Sługi Bożego Jana Pawła II skierowane do Ruchu Światło – Życie: „Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca Boże światło na drogi waszego życia”.

Indywidualna formacja pozwoli odkryć miłosierdzie, czyli prawdziwe oblicze miłości. Niech siłą dla nas będzie zaufanie i zawierzenie się Bogu, miłosierdzie Boże zaprasza by podążać ta drogą.

Najpierw ta droga będzie prowadzić nas tam gdzie Chrystus żyje w głodnych, spragnionych, nagich, małych. Ta droga dla Nas w dół to bardzo trudne doświadczenie nieraz bardzo nieprzyjemne czasem bolesne. Miłosierdzie to właśnie ta nasza droga ku człowiekowi, którego tam trzeba szukać by to jemu pomóc. Niech naszym wzorem i przykładem będą święci: Franciszek przełamujący obrzydzenie, by uściskać trędowatego; Adam Chmielowski porzucający życie artysty, by mieszkać wśród nędzarzy; matka Teresa, nauczycielka porzucająca habit, by zamieszkać wśród umierających na ulicach; Trud i cierpienie towarzyszą temu, kto próbuje kochać i być miłosiernym.

Miłosierdzie jest także drogą, która wiąże się z radością bycia miłosiernym, szczęściem dawania. Drogą, która jest dla Nas spotkaniem z Jezusem w biednym, grzesznym czy niekochanym. Jest radością bycia sługą, radością niesienia a to przecież jest droga ku większej miłości.

 

Spotkania w ciągu roku Diakonii Miłosierdzia odbywać się będą w Ciężkowicach w dniach:

    11.X.2008

    13.XII.2008

    17.I.2009

    06 – 08.III.2009 Oaza Rekolekcyjna Diakonii Miłosierdzia

    18.IV.2009 – sobota przed Niedzielą Miłosierdzia

 

Posługa

Każda posługa podejmowana jest po wcześniejszym przygotowaniu jej przez modlitwę w czasie dni skupienia i spotkań formacji diakonii.

Sługa Boży Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w sierpniu 2002r. powiedział: „Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia. Wyobraźnia miłosierdzia dlatego, że cechuje ją nie tyle efektywność udzielanej pomocy, ale przede wszystkim zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka'.”

Każdy z członków, aby umieć dowartościować drugiego człowieka musi wyjść z kręgu swojego egoizmu, potrzebuje dużo samozaparcia, musi umieć ofiarować swój trud. W spotkaniu z drugim człowiekiem, członkowie diakonii starają się otwierać na jego doświadczenia uczucie by wraz z nim przeżywać to, co on czuje.

Diakonia Miłosierdzia zakłada postrzeganie oczyma wiary obecność Jezusa w drugim człowieku w potrzebującym. W ten sposób, na co dzień wstępujemy w ślady Jezusa. Nasza miłosierna służba innym stara się dostrzec potrzeby innych.

Diakonia często pełni i pełnić będzie miłosierdzie modlitwy, o którą proszą konkretne osoby, naszą modlitwą obejmujemy cały świat i wszystkie współczesne problemy.

Uświadamiamy sobie, że Bóg okazując nam swoje miłosierdzie oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.

 

Geneza Diakonii Miłosierdzia

Początki Diakonii Miłosierdzia w Diecezji Tarnowskiej wiążą się z Aktem Zawierzenia Ruchu Światło – Życie Diecezji Tarnowskiej Bożemu Miłosierdziu. Aktu tego dokonał bp Wiktor Skworc podczas uroczystej Eucharystii w Krakowie – Łagiewnikach 30/31 Maja 2003 roku.

Natomiast zawiązanie wspólnoty Diakonii Miłosierdzia w naszej diecezji – odpowiadając niejako na akt zawierzenia z 2003 roku – miało miejsce 11 Października 2008 roku w Ciężkowicach. Pierwszym Moderatorem tej Diakonii (desygnowanym przez Moderatora Diecezjalnego ks. Pawła Płatka) został mianowany ks. Andrzej Basiaga.

Moderator:

ks. Andrzej Basiaga
Dębno 9
32-852 Dębno
tel. (014) 6658773
kom. 506134871
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kilka myśli do refleksji:

BĄDŹCIE MIŁOSIERNI, JAK OJCIEC WASZ JEST MIŁOSIERNY

„ Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sadźcie a nie będziecie sadzeni; nie potępiajcie a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone.”

Jak często w  życiu zastanawiasz się nad Miłosierdziem Bożym skierowanym do Ciebie? Jak często świadczysz miłosierdzie spragnionemu go przechodzącemu obok człowiekowi? Z czym kojarzy Ci się miłosierdzie? Z paroma groszami rzuconymi niedbale temu, kto prosi?

Miłosierdzie ma wiele wymiarów, które zostają przed nami zakryte, bo sami nie staramy się zagłębiać znaczenia tego słowa. A tak niewiele potrzeba by zaspokoić czyjeś pragnienia; pragnienia duszy i ciała.

Czy wiem, znam, czynię uczynki miłosierdzia, co do duszy i ciała? Pamięć o nich, na co dzień sprawia, że nasze życie staje się pełniejsze, radośniejsze…a drugi człowiek nie czuje się samotny, opuszczony, pogardzony. Może nie raz my sami potrzebowaliśmy miłosierdzia a wokół ludzie unikali nas jak „ognia”.

Poniżej zamieszczamy parę refleksji na temat uczynków miłosierdzia względem ciała.

To nasze rozważanie niech będzie zachętą do pogłębienia znaczenia miłosierdzia w naszym rozumieniu i zachętą do wspólnego uczestnictwa w  Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Miłosierdzia, która odbędzie się w dniach
6–8.03.09 r., celem nauczenia się dostrzegania i czynienia miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Temat: Głodnych nakarmić, Spragnionych napoić.


1.Pytania – rozmowa:

- Czy znamy takie osoby potrzebujące?

- Czy pomagamy osobom głodnym i spragnionym?

- W jaki sposób udzielamy tej pomocy?

- Czy znamy osoby, organizacje, które, na co dzień zajmują się taką działalnością?

- Czy my byliśmy kiedyś w takiej trudnej sytuacji?

- Czy otrzymaliśmy wtedy pomoc?

- Czy nie wywyższamy się ponad osoby ubogie? Czy nie odnosimy się do nich z pogardą?


2.Podsumowanie

    Będę starał się szukać okazji do pomocy bliźnim (wolontariat, zbiórki żywności, jałmużna).

    Nie będę przechodził obojętnie obok osoby proszącej o pożywienie.

    Będę modlił się aby na świecie ludzie nie cierpieli głodu i za tych którzy cierpią głód.


Temat: Nagich przyodziać, Podróżnych w dom przyjąć


1. Nagich przyodziać

Pytania – rozmowa:

- jak rozumiem nagość?

- dlaczego ludzie są nadzy? co pozbawia ludzi odzienia?

- gdzie mogę spotkać ludzi, którzy nie mają odzienia?

- czy kiedyś już ich spotkałem?

- jeśli tak, to jak się wtedy zachowałem? Czy wykazałem zainteresowanie, czy przeszedłem obojętnie?

- czy to, że człowiek jest bez odzienia, pozbawia go jakichś wartości?

- na jakie niebezpieczeństwa narażony jest człowiek, który nie ma odzienia?

- jak mógłbym pomóc takim ludziom?


2.Podsumowanie

    Każdy z nas ma jakieś dobrze zachowane ubrania, których
    w zasadzie nie używa. Niech one nie leżą w naszych szafach i niech nie niszczeją. Oddajmy je lepiej ubogim lub organizacjom pomagającym najbardziej potrzebującym.

    Zwracajmy szczególną uwagę na odpowiedni ubiór w kościołach.

    Upominajmy tych, którzy eksponują swoją nagość, wystawiają swoje ciała na pokaz – wskażmy im, że należy szanować ciało
    i swoją intymność.

    Zatroszczmy się o własną wolność, postarajmy się pozbyć zniewoleń (np. telewizja, internet, lenistwo, imprezy, używki, seks, jakiś powtarzający się nagminnie grzech), by móc o wolności prawdziwie świadczyć i do wolności pociągać innych .


2. Podróżnych w dom przyjąć

1.Pytania – rozmowa:

- co to znaczy być gościnnym?

- czy przyjmowałem kiedyś pod swój dach podróżnych, pielgrzymów? jak wyglądało to przyjęcie?

- czy sam byłem przybyszem i zostałem ugoszczony? jak się wtedy czułem?

- co to znaczy radość spotkania?

- czym różni się na przykład hotel od domu?

- jaki powinien być gospodarz? czym powinien się charakteryzować, jak postępować wobec gościa?

- jaki powinien być gość, czyli ten, który korzysta z gościny? jak powinien się zachowywać?


2.Podsumowanie

    Przyjmujmy z miłością tych, którzy szukają w naszym domu schronienia.

    Oferujmy im, nie tylko nasze dobra materialne, ale również dzielmy się z nimi swoim czasem.


Temat: Więźniów pocieszać, chorych nawiedzać


1. Pytania do refleksji:

- co to znaczy być więźniem, kim jest więzień?

- jakie są rodzaje zniewoleń i „więzień” w jakich może znajdować się człowiek?

- co czuje człowiek pozbawiony wolności?

- co powiedziałbym człowiekowi więzionemu lub co mógłbym dla niego zrobić, gdybym w jakichś okolicznościach miał z nim do czynienia?

- czym jest choroba?

- czego potrzebuje człowiek chory?

- jakie mam doświadczenie przebywania z kimś chorym lub własnej choroby?

- w jaki sposób mogę powyższe uczynki spełniać w moim codziennym życiu, tzn. pomagać ludziom zniewolonym i chorym"?


2. Podsumowanie:

    Będę troszczyć się o moich bliskich (rodzina, przyjaciele, znajomi) w ich chorobie, w czasie gdy każdy jest zajęty sobą a oni czuja się przecież samotni.

    Postaram się zaangażować w jakąś formę wolontariatu, która umożliwi mi przebywanie z osobami chorymi lub więźniami, np. hospicjum, szpital, organizacje typu Amnesty International;

    Będę modlić się o pozbawienie wszelkiej niechęci wobec osób cierpiących z powodu choroby, która może przybrać różne oblicza, a także o życzliwość i brak uprzedzeń wobec przestępców, czy odbywających formę kary (pozbawienie wolności) za różnego rodzaju zbrodnie

    Bardziej realnie mogę spotkać się z sytuacją zniewolenia człowieka przez jego problemy, nałogi itp. Będę wsparciem dla nich, pomocą w wyzwoleniu.

    Zastanowię się nad przystąpieniem do dzieła KWC


Temat: Umarłych pogrzebać


1.Pytania do refleksji:

- czym jest śmierć?

- czy człowiek przestaje istnieć po śmierci?

- co to jest dusza?

- czy dusza po śmierci wie, co się z nią dzieje?

- czy dusza połączy się ponownie z ciałem?

- czy zastanawiam się nad tym, że kiedyś umrę?

- skąd się bierze lęk przed śmiercią?

- jak winniśmy patrzeć na śmierć?

- czy modlisz się o dobrą śmierć dla siebie?

- czy umacniasz modlitwą bliźnich konających?


2.Podsumowanie:

1. Czuwanie, by nie brakło oliwy w naszych lampach, gdy nadejdzie Oblubieniec

2. Modlitwa o dobrą śmierć

3. Udział w zbawianiu świata


Znajdź czas, by zastanowić się nad Miłosierdziem. Miłosierdziem Boga do mnie i miłosierdziem które okazuję bądź nie człowiekowi.

Temat pracy rocznej

Znak roku 2021 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb Stara Plebania

Odważny wiarą

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

 
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Świadectwo

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”