Czym jest Diakonia Komunikowania Społecznego (DKS)

 I. Inspiracja teologiczna

Realizując Chrystusowe wezwanie głoszenia Ewangelii wszystkim i wszędzie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) oraz pamiętając o słowach Apostołów: „Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4, 19-20) Diakonia Komunikowania Społecznego poprzez osoby, które oddały swoje talenty i czas, pragnie służyć Bogu i ludziom w Ruchu Światło-Życie...

Inspiracją do powołania tejże Diakonii również stały się słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Wiara wymaga dostosowania do nowoczesnych i zgodnych z rozwojem świata form przekazu”. Wezwanie to stało się motywacją do wykorzystywania w posłudze Diakonii wszelkich dostępnych współcześnie środków masowego przekazu takich jak Internet, radio, telewizja, czy publikacje prasowe. Zgodnie z nim Diakonia pragnie nieść Dobrą Nowinę i przyczyniać się do budowania jedności w Kościele w duchu postępu w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji.

W odróżnieniu od mediów, które propagują życie łatwe, przyjemne i bez zobowiązań, Diakonia pragnie przybliżać Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Mówić o Nim, głosić Jego orędzie miłości i nadziei tak potrzebnej dzisiejszemu światu i człowiekowi.

Diakonia Komunikowania Społecznego w pierwotnym zamyśle Ojca Założyciela - ks. Franciszka Blachnickiego nazwana została Diakonią Środków Przekazu, gdyż to właśnie z nimi związana jest jej posługa w Kościele poprzez Ruch Światło-Życie. Jest ona jedną z diakonii pomocniczych Diakonii Jedności, która wraz z innymi jej organami, zapewnia jej pomoc w koordynowaniu i inspirowaniu działalności wszystkich diakonii w duchu jedności. Nową nazwę Diakonia Komunikowania Społecznego zyskała w maju 2001 roku, kiedy to na centralnym spotkaniu Diakonii w Warszawie nadano takie miano wszystkim tego typu posługom w Ruchu.

Zgodnie z założeniem księdza Blachnickiego zadaniem Diakonii Komunikowania Społecznego jest włączanie w działalność Ruchu Światło-Życie środków przekazu społecznego takich jak filmy, radio czy telewizja, mających stanowić pomoc dla moderatorów i animatorów w formacji całych wspólnot oraz małych grup tak w czasie rekolekcji wakacyjnych, jak i podczas roku formacyjnego we wspólnotach parafialnych.

II. Posługa

Głównym zadaniem diakonii jest koordynacja spraw medialnych (łączność z redakcjami katolickimi na terenie diecezji i różnego rodzaju publikacje) oraz technicznych (zarządzanie serwerem, kontami www i e-mail oraz listami dyskusyjnymi) ruchu w diecezji.

Największym z dzieł podejmowanych aktualnie przez naszą Diakonię jest administrowanie oficjalną stroną internetową Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej oraz wydawanie „Biuletynu Informacyjnego”.

Diakonia podjęła dzieło stworzenia i administrowania Diecezjalnego Systemu Komunikacji, który ma zapewnić płynny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi wspólnotami i Diakoniami Ruchu w naszej Diecezji na każdym szczeblu organizacji.

Pragniemy również podjąć posługę dokumentowania wszystkich ważnych dla Ruchu w naszej Diecezji wydarzeń, które na zakończenie roku formacyjnego będą wydawane w formie płyty DVD, zawierającej ich opis oraz foto galerie.

III. Formacja i łączność

Formacja członków i kandydatów do diakonii w naszej diecezji to uczestnictwo w sesjach Szkoły Animatora oraz dodatkowe spotkania, których tematyka podyktowana jest ogólnopolskim programem formacyjnym DKS oraz aktualnymi wydarzeniami w Ruchu w diecezji.

W sprawach bieżących osoby związane z DKS utrzymują łączność miedzy sobą głównie przez listy dyskusyjne: ogólnopolską RETIFEX i diecezjalną RETIFEX-TA.

Do uczestnictwa w RETIFEX-TA zapraszamy wszystkich zainteresowanych posługą diakonii, rozwijaniem jej inicjatyw (np. strona www) oraz ogólnie tematyką mediów (szczególnie internetu i dziennikarstwa).

IV. Osoby

Pierszym moderatorem diakonii na szczeblu centralnym przez wiele lat był ks. Arkadiusz Rakoczy z diecezji warszawsko-praskiej. Aktualnie tą posługę spełniają państwo Wioletta i Michał Szepietowscy z archidiecezji wrocławskiej.

Moderatorem diakonii komunikowania społecznego w diecezji tarnowskiej jest ks. Wojciech Karpiel.

CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

KLIKNIJ

Centralna DKS

Szukaj

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”