Teraz młodzi mają głos! ;)

W dniach 23-25.02.2018 na Jasnej Górze po raz 43 odbyła się Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Temat, który tym razem rozważali uczestnicy, dotyczył młodych w Kościele.
Delegacja oazy młodzieżowej z naszej diecezji czekała z niecierpliwością na taki właśnie temat i z pełną gotowością podjęła się jak najszybszego wprowadzenia go w życie.

- Cele i założenia, jakie stawia sobie obecnie Ruch, stają się dla nas priorytetem. Chcemy realizować je w naszej wspólnocie animatorskiej, a także na płaszczyznach ewangelizacji młodych ludzi: oazach, rekolekcjach weekendowych, spotkaniach modlitewnych i integracyjnych o których już myślimy – mówi Marta Wideł, odpowiedzialna za diakonię formacji.

Program KO wyglądał następująco:

Piątek

18.30 Możliwość udziału w Eucharystii – kaplica MB Częstochowskiej
19.30–20.30 Spotkanie modlitewne (aula o. Kordeckiego)
– Możliwość udziału w Apelu jasnogórskim

Sobota

  8.00 – Jutrznia
  9.00 – Otwarcie kongregacji, zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie w tematykę kongregacji
  9.30 – Jacek Dudzic, Ewangelizacja „w przedsionku"
11.00 – ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, Między katechezą a mistagogią
Przerwa na obiad
14.15 – Eucharystia (bazylika), przewodniczy ks. bp Marek Solarczyk
16.00 – Katarzyna i Paweł Maciejewscy, Młodzi w (Domowym) Kościele
16.45 – ks. Marek Sędek, Moderator generalny, Centrum Ewangelizacji w Krościenku zaawansowanie prac, zaproszenie do współpracy
17.15 – Świadectwa młodych;
– komunikaty, m.in. o piosence roku i znaku roku
Przerwa na kolację
19.30 – Nieszpory z błogosławieństwem nowo przyjętych członków stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie

43 KO cNiedziela

  8.00 – Jutrznia
  9.00 – ks. prof. Adam Maj, COr (KUL), Bierzmowanie – zwieńczenie czy początek drogi?
10.00 – Świadectwa młodych
10.30 –ks. Marek Sędek, Moderator generalny, Młodzi w Kościele
11.15 – Komunikaty; odczytanie listów jedności, podsumowanie kongregacji
Przerwa na obiad
14.00 – Eucharystia (kaplica MB Częstochowskiej), przewodniczy ks. bp Krzysztof Włodarczyk

Kongregacja podzielona na prelekcje dawała możliwość zmierzyć się z tematem od różnej strony. Każdy punkt przynosił ze sobą nowe inspiracje, poszerzał horyzonty, podpowiadał ciekawe rozwiązania. – Z pewnością to bardzo intensywny czas, z którego należy korzystać w stu procentach. Nasz udział, jako młodych, w tym wydarzeniu ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, Ruch oddaje głos młodym. To nasz czas. Po drugie, Ruch powierza nam odpowiedzialność. To nasze zdanie. Chcemy nieść Jezusa innym, ale także pokazywać prawdę o oazie i jej możliwościach – mówi Karolina Rup, animatorka prowadząca wiele inicjatyw w Ruchu.

43 KO bUdział w tak dużym wydarzeniu pozwala przeżyć także swojego rodzaju rekolekcje. Daje możliwość spotkania się z Panem Bogiem i przeżywania ważnych treści we wspólnocie. – Jestem animatorką w parafii Marcinkowice. Często, wraz z innymi animatorami, angażujemy się w wiele inicjatyw i ciężko jest znaleźć czas dla siebie. Taki wyjazd daje okazję do odpoczynku, „naładowania baterii", doświadczenia wspólnoty i spotkania się z innymi, także w naszej wspólnocie diecezjalnej. Świetnie być tu razem! – mówi Laura Karpiel, absolwentka diecezjalnej Szkoły Animatora.

Czas Kongregacji Odpowiedzialnych dobiegł końca. – Z głową pełną pomysłów wracamy do naszej diecezji. Chcemy w tym roku zaprosić wszystkich młodych z ruchów i stowarzyszeń na Diecezjalną Kongregację Młodych. Mamy nadzieję, że odpowiedzą na nasze zaproszenie i we wrześniu spotkamy się, by wspólnie porozmawiać o kondycji formacyjnej i braterskiej wśród młodych w naszych grupach. Liczymy, że wszyscy odpowiedzą na to zaproszenie – dodaje Marta Wideł.

Będziemy o tym wydarzeniu jeszcze pisać i o nim przypominać.

A poniżej świadectwa młodych uczestniczących w KO :)

Na Kongregację Odpowiedzialnych wybrałam się po raz pierwszy. Jako "świeży" animator postanowiłam odpowiedzieć na to zaproszenie i pojechać wraz z innymi animatorami na Jasną Górę. Kongregacja była czasem umocnienia w wierze. Czerpania wzoru i odwagi do głoszenia świadectwa o Jezusie od całej wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Była też czasem uświadomienia sobie, że tak naprawdę jest się współodpowiedzialnym za wielkie dzieło Pana na ziemi, że jest się narzędziem w rękach Boga, stworzonym do konkretnego celu. Myślę, że ta świadomość pozwoli mi jeszcze bardziej zakorzenić się w Ruchu i pomoże robić wszystko, by nasza wspólnota wciąż się powiększała i by każdy człowiek dobrze się w niej czuł. Bardzo cieszę się z tego czasu, ponieważ mieliśmy szansę ze sobą pobyć w tej wspólnocie oazowej, trwając cały czas przy Jezusie i Jego Matce.

Laura Karpiel, animatorka Ruchu Światło-Życie

To moja piąta Kongregacja Odpowiedzialnych, za każdym razem bardzo chętnie w niej uczestniczę. Dlaczego? Jest to niezwykły czas, który pokazuje Ruch Światło-Życie w całości. Uczestniczą w niej osoby każdego stanu – księża, osoby konsekrowany klerycy, rodziny, dorośli i młodzież. Daje to obraz bogactwa Ruchu, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce. Na tej kongregacji wszystko skupiało się wokół nowego hasła roku: „Młodzi w Kościele". Referaty i konferencje uświadomiły mi, jak ten temat młodzieży jest istoty i jaka ciąży na mnie odpowiedzialność. Przecież przez swoją posługę na rekolekcjach cały czas Pan daje mi ludzi młodych, za których jestem odpowiedzialna. Nie tylko za ich bezpieczeństwo, ale przede wszystkim rozwój duchowy, dawanie im świadectwa życia, swojej relacji z żywym i prawdziwym Bogiem.
Najważniejsze jednak było doświadczenie prawdziwej wspólnoty. Odczuwałam to od początku – od modlitwy na rozpoczęcie 43. Kongregacji Odpowiedzialnych, a szczególnie podczas Eucharystii. Cenne dla mnie były rozmowy z ludźmi, którym sprawy Ruchu Światło-Życie są równie bliskie, oraz świadectwa osób realizujących swoje powołanie w chryzmacie światło-życie. Dzielenie się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami – to dodaje sił i umacnia do dalszego działania.
A co pozostało po powrocie do domu? To na pewno postanowienie, aby mocniej zaangażować się w dzieło ewangelizacji ludzi, którzy są w najbliższym otoczeniu, aby nie bać się tego, do czego zostałam powołana, bo przecież „Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych!"
Za ten niezwykły czas spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem: CHWAŁA PANU!

Karolina Rup, animatorka Ruchu Światło-Życie, diakonia formacji diakonii

Kongregacja zawsze tak samo jest dla mnie ważna. Po pierwsze umacnia nas, młodych, którzy razem przeżywamy rozpoczęcie nowego roku formacyjnego. Jesteśmy wtedy razem, razem przywozimy nowe treści do diecezji i razem tworzymy na tej podstawie piękne inicjatywy na rzecz Ruchu Światło-Życie. Dla mnie osobiście to też czas umocnienia. Lubię Jasną Górę! Bliska obecność Matki Bożej za każdym razem utwierdza mnie w przekonaniu, że droga, którą idę, jest moja. Jestem mocno przekonana, że KO jest bardzo ważna w codziennym kroczeniu charyzmatem oazowym. Daje nam możliwość rozwoju osobistego, dojrzałego spojrzenia na sprawy Ruchu, a także spotkania z bliskimi nam osobami – przecież ten wymiar ludzki także jest ważny! W tym roku jest ona szczególnie dla mnie ważna. Hasło Roku OŻK 2018: „Młodzi w Kościele" jest mi bardzo bliski przez to, co robię na co dzień. Zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieży i odpowiedzialność za diakonię, która za cel stawia sobie formację młodego pokolenia, nieustannie wymaga ode mnie nowych środków wyrazu i świeżego spojrzenia. KO też temu służyło. Powiem szczerze – już od dawna czekałam na ten temat w Kościele. Cieszę się, że nasz Ruch podejmuje to wyzwanie – zarówno w kontekście naszego diecezjalnego V Synodu, jak i Synodu Młodzieży, który w Kościele odbędzie się w 2018 roku. Mam głębokie przekonanie, że to wszystko przyniesie nam nowego Ducha i spojrzymy na temat młodzieży z większą miłością, a przede wszystkim poświęcimy jej więcej czasu i uwagi, angażując się w dzieła, które będą jej służyć. Młodzież na to zasługuje.

Marta Wideł, animatorka Ruchu Światło-Życie, diakonia formacji diakonii

Każda Kongregacja Odpowiedzialnych to dla mnie czas, kiedy wsłuchuję się w temat przyszłego roku formacyjnego i staram się jak najlepiej rozpoznać treści z niego wypływające. Tym razem temat roku – "Młodzi w Kościele" – szczególnie będzie dotyczył mojej posługi animatorskiej w ramach gałęzi młodzieżowej Ruchu Światło-Życie. Podczas tegorocznego spotkania najbardziej przykuł moją uwagę sobotni wykład o Ewangelizacji "w przedsionku", który pokazał różnice w priorytetach, komunikacji i postrzeganiu rzeczywistości różnych pokoleń - co nieraz prowadzi do trudności w przekazie informacji. Drugą ważną częścią była dla mnie wspólna modlitwa międzynarodowej wspólnoty Ruchu razem z obecnymi biskupami w intencjach naszego Ruchu (czy to podczas Eucharystii, czy Liturgii Godzin). Tym, co również decyduje o charakterze KO, są rozmowy z ludźmi, którzy realizują swoje powołanie na drodze oazowej i dzielą się swoją wiarą i posługą oraz pomysłami, aby ich posługa była jeszcze bardziej owocna. To wszystko sprawia, że każde kolejne uczestnictwo w KO coraz bardziej pobudza moje zaangażowanie i współodpowiedzialność za całe dzieło Oazy.

Tomasz Milówka, animator Ruchu Światło-Życie, diakonia muzyczna

W tym roku po raz pierwszy uczestniczyłem w Kongregacji Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze. Dla mnie było to niesamowite doświadczenie Kościoła w swojej różnorodności, a zarazem jedności. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele z diecezji z całej Polski. Prezentowały się osoby z różnorakich diakonii i środowisk Ruchu. Było to wyrazem bogactwa całego Ruchu w naszym kraju. Ta paleta możliwości nie jest do zauważenia, gdy pilnuje się tylko swojego „podwórka". Dzięki temu wyjazdowi poszerzyło mi się jeszcze bardziej patrzenie na Kościół Chrystusa. Wśród tej różnorodności wszystko podejmowane jest pod jednym znakiem Fos-Dzoe, co dla mnie jest wyrazem pewnej jedności tych wszystkich inicjatyw ewangelizacyjnych. Samo miejsce spotkania też miało dla mnie szczególny charakter. Maryja, która jest czczona w Ruchu jako Niepokalana Matka Kościoła, pod swoim płaszczem połączyła Ruch w pełną całość, przewodząc w tym naszym podążaniu za Jezusem. Mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie to spotkanie przyniesie dobre owoce i pomoże mi w lepszym zrozumieniu charyzmatu Światło-Życie.

kl. Szczepan Wajda

43. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie już za nami. Nie znaczy to jednak, że przechodzi do historii, ponieważ przedstawione na niej treści motywują do ciągłej formacji oraz wskazują priorytety pracy w ciągu roku. To wielkie wydarzenie, które odbyło się u stóp Jasnogórskiej Pani było czasem wspólnotowej modlitwy, spotkania z żywym słowem Boga oraz uczestniczenia w interesujących wykładach z których każdy mógł skorzystać aby pogłębić swoja wiedzę. Tematy konferencji skupione były wokół tegorocznego hasła: „Młodzi w Kościele". Wykładowcy oraz osoby które dzieliły się swoimi świadectwami przedstawiły w bardzo ciekawy sposób aktualne sprawy oraz wydarzenie z życia Kościoła. Stałym punktem każdego dnia była Eucharystia, jako cel do którego prowadzą wszystkie dzieła podejmowane w ramach formacji. Kongregacja to także możliwość spotkania z drugim człowiekiem, czas na rozmowę i wzajemne dzielenie się doświadczeniami miedzy członkami Ruchu. Była to także okazja do podsumowania dotychczasowej pracy oraz przedstawienie tego co niesie kolejny rok. Dla mnie osobiście wielką wartość ma fakt, iż Ruch Światło-Życie działa na tak wielu płaszczyznach oraz skupia w sobie ludzi w każdym wieku. Po tym spotkaniu mogę z pewnością stwierdzić, że młodzi w Kościele mogą być wszyscy, jeśli tyko ich serca otwarte są na działanie Ducha Świętego i potrzeby drugiego człowieka.

kl. Dawid Basta

43. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie była dla mnie okazją do ponownego uświadomienia sobie i odkrycia na nowo prawdy o tym, jak wielkim dobrem jest Ruch Światło-Życie, dobrem którego nie możemy zatrzymać tylko dla siebie. Doświadczając tego wielkiego daru, jakim jest dla mnie formacja oazowa, czuję się wezwany i wewnętrznie zobowiązany, by to co stało się moim udziałem za sprawą wielu wspaniałych osób - moderatorów, animatorów i uczestników, mogło stać się udziałem kolejnych osób, które pragną zbliżyć się do Pana Boga, odpowiedzieć na Jego miłość radykalizmem świadomego i dojrzałego przeżywania swojej wiary, odkryć swoje miejsce w Kościele i wziąć za niego większą odpowiedzialność. Ruch Światło-Życie nie stracił bowiem nic ze swej aktualności – nieustannie zbliża do Boga i do drugiego człowieka, wciąż inspiruje, ożywia i odnawia wspólnotę Kościoła. Wyzwaniem dla nas jest znalezienie nowych i atrakcyjnych form przekazu tego daru Oazy, którym został nam dany i zadany. Kongregacja Odpowiedzialnych, czyli spotkanie osób zatroskanych o dzieło Oazy i żywo w nie zaangażowanych, które wciąż pozostaje otwarte na nowych zatroskanych i zaangażowanych, jest dla mnie wezwaniem, by z prawdziwą radością i gorącym sercem przekazywać innym nie garść popiołu, wspaniałych oazowych wspomnień, lecz prawdziwy i wciąż płonący ogień.
O ten ogień trzeba dbać i wciąż go podsycać, by zapalać innych i samemu wciąż płonąć. Zakończona Kongregacja, wprowadzająca w hasło nowego roku formacyjnego: „Młodzi w Kościele", to wezwanie, by – odpowiadając na znaki czasu – szukać z odwagą i wiarą nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do serc ludzi młodych.

„Ojciec o wiecznie młodym obliczu
Wzywa, byśmy wszystkim głosili nadzieję
I zjednoczeni w miłości tworzyli
Nową przyszłość, nową rodzinę.
Poślij nas wszędzie tam,
Gdzie radość wiary potrzebna
Ducha tchnij – niech żyje w nas
Trudności niech przezwycięża".

kl. Krystian Stec, animator Ruchu Światło-Życie, diakonia formacji diakonii

43 KO 700

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Temat pracy rocznej

Znak roku 2018 236
 
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”