PRZYTULENI DO KRZYŻA

Nie mogło być inaczej. Wielki Post musiał zacząć się Oazą Modlitwy, która poprzez swój program dawała szansę młodym ludziom, by doświadczyli „wyjścia na pustynię", momentu drogi i czasu nawrócenia. Jeśli tylko ktoś chciał – mógł mocno przytulić się do Jezusa! A chcieli wszyscy – 70 uczestników Wielkopostnego Rabanu do kwadratu i 15 osób posługujących w diakonii OM-u.

Całe weekendowe spotkanie miało jedno hasło: Miłosierdzie Boże. I choć program mocno stawiał akcent właśnie w tym miejscu, to nasze rozważania dotykały znaczenia miłosierdzia w trzech aspektach Wielkiego Postu: modlitwy, postu i jałmużny.

Piątek rozpoczął się stałym planem Rabanu. Spotkanie zaczęło się kolacją, meldunkiem oazowym, zawiązaniem wspólnoty i Eucharystią, która stała się początkiem towarzyszenia Jezusowi. Dzień zakończył dziesiątek różańca z dopowiedzeniami, który młodzi odmówili już w swoich pokojach wraz z Animatorami.

Sobota była czasem, który pozwolił każdemu doświadczyć obecności Pana Jezusa. Czas tej Oazy Modlitwy mocno omadlanej przez wiele osób pozwolił na skupienie się na tym, co najważniejsze. Raban 4x3 aZaraz po modlitwie porannej i śniadaniu młodzież spotkała się z Ks. Andrzejem Kmiecikiem – Moderatorem Rejonu Nowy Sącz, który był również Moderatorem tego Rabanu, by posłuchać i usłyszeć konferencję mówiącą o WIELKIm POSTanowieniu – odnalezieniu miłosierdzia w modlitwie za siebie i innych, doświadczeniu postu w intencjach prawdziwie przyjętych na swoje ramiona, często za innych i wreszcie jałmużnie – oddaniu tego wszystkiego, co mam, by dać innym świadectwo, że życie Ewangelią wychowuje nas do miłości Agape, miłości bliźniego i dzielenia się z nim wszystkim, co mamy: doświadczeniem wiary i kromką chleba...

Z tak głębokim rozumieniem znaczenia czasu nawrócenia jaki daj nam Pan, z odkryciem pragnienia bycia blisko Niego, z doświadczeniem wspólnego podążania Jego drogą młodzi udali się na pierwsze spotkania z Animatorami w małych grupach. Mieli bowiem przed sobą bardzo ważne zadanie. Wcześniej każdej z grup Animatorzy przydzielili po dwie stacje drogi krzyżowej.

Wyzwaniem, przed którym stanęli młodzi było przygotowanie swoich osobistych rozważań poszczególnych stacji. Schemat wyglądał następująco: Słowo Boże, tekst stacji związany z tematem Rabanu i modlitwa końcowa z dodaniem intencji w jakich młodzi podczas nabożeństwa mieli się modlić. Jak później wszyscy mogli się przekonać cała treść drogi krzyżowej była dojrzała, nasycona pragnieniem Boga i świadoma tego, czym Męka Pańska jest w życiu człowieka wierzącego.

A wprowadzeniem w rozważanie Męki Chrystusa i najważniejszym punktem dnia, który później miał swoją kontynuację był pięknie przeżywana Msza Święta. Nie było w ośrodku osoby, która nie przyjęłaby Pana Jezusa do swojego serca. To największa radość dla tych, którzy pokazują młodym, że Pan Jezus jest blisko – zawsze. I widzieć, że cała grupa jest w stanie łaski uświęcającej – to największa nagroda!

Raban 4x3 bPo chwili odpoczynku, dobrej herbacie i rozmowach przyszedł czas na podjęcie trudu i zabranie swoich krzyży w drogę z Jezusem. Młodym na Rabanie szczególnie towarzyszył ten jeden, który kiedyś otrzymaliśmy od ludzi dobrej woli, a właściwie od jednej osoby – pana Grzegorza Bryndala. To wspaniale, że są tacy ludzie, którzy tak wiele robią dla młodych! I tak ten 4-metrowy Krzyż jest znakiem naszej wspólnoty. Jest znakiem modlitwy. Jest znakiem zwycięstwa Chrystusa w sercach młodych! Jest radością! Jest miłością! Daje nadzieję – bo „z tej śmierci życie tryska". Droga Krzyżowa prowadziła Młodzi szli Drogą Krzyżową ulicami Czchowa, aż na wzgórze zwane Basztą nad Dunajcem. Całe nabożeństwo było manifestacją wiary i odwagi kroczenia za i z Jezusem ludzi młodych – całej Oazy Modlitwy!

Tak ten Raban Pan poukładał, ze wolnego czasu było bardzo mało. Nikt go jednak nie potrzebował, nie tęsknił, nie upominał się... Nic z tych rzeczy. Każdy chciał więcej obecności Pana Boga. Każdy z obecnych nie chciał stracić ani jednej minuty... W związku z tym, zaraz po powrocie kolacja, następnie pogodny wieczór, bo trzeba być RAZEM – zawsze! I znów spotkanie w kaplicy! Tym razem na adoracji właśnie tego Krzyża, który młodzi nieśli na swoich barkach podczas Drogi Krzyżowej. Śpiew, rozważania, modlitwa spontaniczna, cisza... I możliwość podejścia do Krzyża. Objęcia go. Przytulenia. Każdy korzystał, podchodził. Zostawiał ciche dziękczynienie, modlitwę prośby, łzy wzruszenia i Raban 4x3 czapewnienie samemu Jezusowi o swojej miłości! A później? Ostatnie spojrzenie na krzyż i modlący wpatrują się już w Najświętszy Sakrament – w żywego Jezusa, który przeszedł na ołtarz i pragną pozostać z młodymi całą noc. Zaprosił ich do wspólnego czuwania. Młodzi zaproszenie przyjęli. I czuwali! Od zachodu do wschodu słońca i dłużej! Adoracja bowiem, trwała od 22:30 do 8:00 rano i było osobistym spotkaniem uczestników OM-u z Panem Jezusem.
Tej nocy w Efezie dało się słyszeć tylko GŁOS BOGA i szept modlitw...

Jesteśmy bardzo wzruszeni i dziękujemy Panu Bogu, że nas inspiruje do rzeczy wielkich - zawsze w JEGO obecności!

Niedziela była już po części kontynuacją, a po części podsumowaniem wszystkich treści całego weekendowego Rabanu. Po oddaniu modlitwie porannej i śniadaniu przyszedł czas na kolejne spotkanie z Animatorami w małych grupach, podczas których młodzi odkrywali jak Wielki jest Post i jak nierozłączne z nim są: wiara, nawrócenie i doświadczenie miłosierdzia Bożego. Młodzież wraz z Animatorami odkrywali, że Bóg ukochał każdego człowieka odwieczną, osobistą miłością i przygotował dla każdego życia cudowny plan zbawienia. W wypełnieniu tego planu nie jest w stanie przeszkodzić Bogu nawet nasz grzech, który oddziela od dobrego Ojca. Przez swoją śmierć i Zmartwychwstanie, Chrystus daje dzisiaj zbawienie, przebacza grzechy, ale nic nie uczyni bez naszej decyzji. Jeśli chcemy przyjąć obfitość Bożych darów do swego życia trzeba uczynić konkretne kroki, którymi są właśnie wiara, nawrócenie i doświadczenie miłosierdzia Bożego. Ten wstęp przygotował młodych do uroczystej Eucharystii, która kończyła Wielkopostne spotkanie młodych w "Efezie". Po wspólnej modlitwie, na zakończenie Ks. Andrzej życzył młodym, by nigdy nie tracili z oczu KRZYŻA. W Krzyżu bowiem jest nasze zwycięstwo! W Krzyżu jest wszystko, co potrzebujemy!

Co my chcielibyśmy Wam przekazać?

Pamiętajcie, że:

  • Krzyż to ciężka belka przygniatająca obolałe ciało...
  • Krzyż to Golgota... droga... trasa, którą odmierzają upadki, obelgi żołnierzy, okrzyki gapiów...
  • Krzyż to także droga, na której spotyka się Szymona, Weronikę... Matkę...
  • Krzyż to Droga Krzyżowa... nasza droga...
  • Krzyż to nasze życie... odmierzane upadkami, obelgami, pomówieniami... droga pełna bólu, smutku, zmagań z trudnościami i z własną słabością...
  • Krzyż to też czas spotkań... z Maryją, ze świętymi... oraz z tymi, którzy wraz z nami zmierzają do celu... z moimi Szymonami i Weronikami...

Raban 4x3 dŻyczymy Wam, byśmy zawsze umieli tak patrzeć na swoje życie...
obyśmy razem z Chrystusem przeszli naszą drogę...
Drogę Krzyżową...
I spotkali się w NIEBIE!

 

Uczestnicy i Diakonia
Wielkopostnego
Oazowego
Rabanu do kwadratu

 

Zapraszamy Was także do oglądnięcia (i polubienia) zdjęć na Facebook'u - TUTAJ
Zapraszamy my wszyscy - my ↓ i my ↓ i my ↓ i my ↓ i my też ↓ :)

Raban 4x3 700

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Temat pracy rocznej

Znak Roku 2017 236 
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2017

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”