REGULAMIN ORD

REGULAMIN OAZ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI TARNOWSKIEJ:

1. Rekolekcje oazowe są organizowane przez Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej”.

2. Osoby wyjeżdżające na rekolekcje powinny być przygotowane i poinformowane o ich charakterze. Oaza to przede wszystkim rekolekcje, to forma wypoczynku o charakterze religijnym, a jej celem jest pogłębienie życia duchowego, formacja liturgiczna i doświadczenie wspólnoty uczniów Chrystusa.

3. Uczestnictwo w ORD można proponować osobom, które mają podstawową formację deuterokatechumenalną w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach pooazowych). ORD może dla niektórych mieć miejsce przed doświadczeniem Oazy Ruchu Światło-Życie. Dotyczy to osób, które są zainteresowane Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele i które reprezentują już pewien poziom formacji życia wewnętrznego z racji powołania. Są to kapłani, alumni seminariów duchownych, siostry zakonne lub członkowie instytutów życia apostolskiego. ORD może być dla tych osób pierwszą prezentacją charyzmatu Ruchu, który może wzbogacić czy ukierunkować ich posługę apostolską w Kościele.

4. Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości. ORD stanowi przejście do członkostwa w Ruchu. Człon­kostwo - zgodnie z istotnymi założeniami Ruchu - jest równoznaczne z diakonią, czyli z przyjęciem odpowiedzialnej służby.

5. Oaza Rekolekcyjna Diakoni trwa 4 dni. Na Oazę należy przyjechać w pierwszym dniu w godz. 15.00-17.00. Rekolekcje kończą się w ostatnim dniu obiadem o godzinie 13:00. Zasadniczo nie przyjmuje się na ORD nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub odjechać wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień posiadają bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia ORD.

6. Na Oazie Rekolekcyjnej Diakonii dziećmi i młodzieżą opiekują się rodzice, a podczas katechez i spotkań w grupach animatorzy, tworzący diakonię wychowawczą Oazy. Uczestnicy znajdując się pod opieką animatorów, powinni stosować się do ich poleceń.

7. Noclegi są w pokojach wieloosobowych, zapewnione jest pełne wyżywienie.

8. Program rekolekcji realizowany jest od godz. 7:00 do 22:00.

9. Każdy uczestnik zabiera ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przywozimy także: zeszyt i długopis, odpowiednie ubrania z uwzględnieniem warunków pogodowych, instrument muzyczny (informacja dla „grających”), dokument doższamości, a także (jeśli zażywamy) osobiste leki przepisane przez lekarza, odświętny strój podczas Mszy Świętej i modlitwy.

10. Rekolekcje są czasem wyciszenia, w którym chcemy pogłębić więź z ludźmi
i Bogiem, dlatego z telefonów komórkowych korzystamy jedynie w czasie wolnym. Korzystanie z innych sprzętów multimedialnych nie jest zalecane.

11. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.).

12. Uczestnicy nie mogą palić papierosów, spożywać alkoholu ani korzystać z innych używek.

13. Uczestnicy podpisując kartę kwalifikacyjną deklarują, że zaznajomili się z regulaminem rekolekcji i go akceptują.

Szukaj

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”